Dani Zaprešića

Od 9. do 19. listopada održavaju se deveti po redu Dani Grada Zaprešića. Svake godine se uz Dane Grada vežu završeci značajnijih akcija, a ove godine je to stavljanje u funkciju Golf vježbališta koje postaje značajna športsko – turistička atrakcija, a čiji cilj je oživljavanje drugih sadržaja

Više o tome